1. poschodie

Mapa poschodia

Zoznam priestorov

101 -
Voľný priestor
102 -
103 -
104 -
Voľný priestor
105 -
Voľný priestor
106 -
Voľný priestor
107 -
Voľný priestor
109 -
Obslužný priestor OC