2. poschodie

Mapa poschodia

Zoznam priestorov

202 -
Voľný priestor
204 -
Voľný priestor
205 -
Voľný priestor
207 -
Voľný priestor
208 -
Voľný priestor
209 -
Voľný priestor
210 -
Voľný priestor
211 -
Voľný priestor
212 -
Voľný priestor
213 -
Voľný priestor
214 -
Obslužný priestor OC