prízemie

Mapa poschodia

Zoznam priestorov

P02 -
P03 -
Voľný priestor
P04 -
Voľný priestor
P05 -
Voľný priestor
P06 -
Voľný priestor
P07 -
Voľný priestor
P08 -
Voľný priestor
P13 -
P14 -
P17 -
P19 -
Voľný priestor
P20 -
Voľný priestor
P23 -
Obslužný priestor OC